Orsaker till cancer

Det går inte alltid att förklara varför vissa personer får cancer och andra inte. Men forskning har visat att det finns vissa riskfaktorer som ökar risken att drabbas av cancer. Många av riskfaktorerna kan man påverka genom att göra förändringar i livsstilen. Andra orsaker, som genetiska faktorer och ålder, går inte påverka.

Rökning. Att röka cigaretter är den mest förebyggbara orsaken till cancer. Enligt Cancerfonden är rökning orsaken till cirka 10,000 cancerfall varje år i Sverige, vilket motsvarar 25% av alla fall. Rökare har större risk än icke-rökare att utveckla cancer i bland annat lungorna, munhålan, strupen, urinblåsan, njurarna, halsen, magen, bukspottkörteln och livmoderhalsen. Rökning ökar även risken för flera andra allvarliga sjukdomar.

Hög ålder. Den viktigaste riskfaktorn för cancer är hög ålder. Människor i alla åldrar kan få cancer, men de flesta som drabbas är över 65 år.

Solljus. Ultraviolett strålning från solen eller solarium kan orsaka skador på huden, vilket ökar risken för hudcancer. Risken kan minskas genom att undvika solen mitt på dagen när strålningen är som starkast, bära kläder som skyddar (långärmade tröjor, hatt, solglasögon, etc.), använda solskyddsmedel och undvika solariesolning.

Dålig kost, fysisk inaktivitet och övervikt. Ohälsosam kost, övervikt och fysisk inaktivitet ökar risken för flera typer av cancer. Fettrik kost ökar till exempel risken för cancer i tjocktarmen, livmodern och prostatan. Övervikt och brist på motion ökar risken för cancer i bröst, tjocktarm, njurar, livmoder och strupe.

Joniserande Strålning. Joniserande strålning kan orsaka cellskador som leder till cancer. Denna typ av strålning kommer till exempel från strålar som kommer in i jordens atmosfär från rymden, radon och röntgen. Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer. Den bildas i jord och stenar, och går inte att se, lukta eller smaka. Personer som arbetar i gruvor riskerar att utsättas för radon. Det finns också radon i vissa hus.

Alkohol. Hög alkoholkonsumtion under många år kan öka risken för cancer i munhåla, svalg, strupe, lever och bröst. Risken blir högre ju mer man dricker.

Virus och bakterier. Vissa virus och bakterier kan öka risken att utveckla cancer. Humant papillomavirus (HPV) är den största orsaken till livmoderhalscancer. Levercancer kan utvecklas efter flera års infektion av hepatit-B och hepatit-C. Humant immunbristvirus (HIV), som orsakar AIDS, ökar risken för vissa cancerformer. Helicobacter pylori, en bakterie som orsakar magsår, ökar risken för magcancer.

Kemikalier. Människor som exponeras för vissa kemikalier på arbetet, som målare och byggnadsarbetare, har en ökad risk för cancer. Flera studier har visat att till exempel asbests, bensen, nickel, kadmium och vinylklorid kan orsaka cancer.

Genetiska faktorer. De flesta cancerformer utvecklas på grund av genförändringar (mutationer). Efter en rad genförändringar kan en normal cell bli en cancercell. Rökning, livsstil eller miljö kan bidra till sådana förändringar. Andra genförändringar som ökar risken för cancer kan överföras från förälder till barn. Men det är ovanligt att alla i en familj får samma form av cancer. Däremot kan vissa former av cancer vara mer vanliga i vissa familjer jämfört med resten av befolkningen, till exempel bröst-, prostata- och äggstockscancer.

Vissa hormoner. Läkare kan rekommendera hormoner (till exempel östrogen) som hjälp för att kontrollera problem som uppstår under klimakteriet. Studier har visat att hormoner kan öka risken för bröstcancer, hjärtinfarkt, stroke och blodproppar.

Det här inlägget postades i Cancer. Bokmärk permalänken.

Kommentera