Riskerna med att dricka för mycket alkohol

De flesta som får alkoholrelaterade hälsoproblem är inte alkoholister. De är bara människor som regelbundet har druckit mer än den rekommenderade nivån per vecka i flera år. Hur mycket man kan dricka utan att riskera skador är individuellt och beror på flera faktorer. Sjukvårdsrådgivningen rekommenderar att konsumtionen per vecka inte överstiger 14 standardglas för män och 9 standardglas för kvinnor. Ett standardglas är ett begrepp för att jämföra olika typer av alkoholdrycker och motsvarar 50 cl folköl, 33 cl starköl, 15 cl vin eller 4 cl starksprit.

De flesta människor som regelbundet dricker för mycket ser inte några skadliga effekter i början. Skadorna från alkohol uppstår oftast efter flera år av hög konsumtion, och kan då orsaka allvarliga hälsoproblem som högt blodtryck, flera former av cancer, leverskador eller fertilitetsproblem. Det finns ingen garanterat säker mängd alkohol man kan dricka, men om man dricker mindre än den rekommenderade nivån per vecka är riskerna för hälsoproblem små.

Här är några av de många risker som är förknippade med att dricka för mycket alkohol:

Högt blodtryck: Hög alkoholkonsumtion kan leda till högt blodtryck, som är förknippat med en mängd hälsoproblem som till exempel hjärt-kärlsjukdom. Alkohol stör nervsystemet som styr sammandragningen och utvidgningen av blodkärlen. Denna effekt kan efter en tid bli kronisk, framförallt om man ofta dricker mycket vid samma tillfälle.

Hjärt-kärlsjukdom: Alkohol ökar risken att få blodproppar, vilket kan leda till hjärtinfarkt eller stroke. Hög konsumtion fördubblar också risken att dö av en hjärtinfarkt hos de som från början har överlevt den. Hög konsumtion under en längre tid kan även orsaka rubbningar i hjärtrytmen och skada hjärtmuskeln.

Cancer: Att regelbundet dricka för mycket alkohol ökar risken att drabbas av flera cancerformer. Den ökade risken tror man beror på det starkt cancerframkallande ämnet acetaldehyd som bildas när alkohol bryts ner i levern och magen. Cancertyper som är förknippade med stor konsumtion av alkohol är bland annat munhåle-, svalg-, strup-, lever- och bröst-cancer. Risken blir ännu större för personer som samtidigt brukar tobak.

Infektionssjukdomar: Alkohol försvagar immunförsvaret och ökar risken att drabbas av infektionssjukdomar som till exempel lunginflammation.

Depression: Det har länge varit känt att det finns ett samband mellan hög alkoholkonsumtion och depression. Det har dock inte varit helt klart vad som beror på vad: är det alkohol som orsakar depression eller är det depression som leder till ökat drickande? Den teori som är mest trolig är att alkohol orsakar depression. Studier har visat att depressionen förbättras hos storkonsumenter av alkohol när de minskar sitt drickande.

Nervskador: Alkohol ökar risken för nervskador, dels beroende på att alkohol är giftigt, dels på grund av att näringsbrist är vanligt vid missbruk. Nervskador kan orsaka bland annat känselbortfall, domningar i armar och ben, muskelsvaghet, förstoppning, inkontinens och erektionsproblem.

Skrumplever (levercirros): Alkohol är giftigt för levern och många storkonsumenter drabbas av skrumplever, ett tillstånd som kan vara dödligt. Levern är då så kraftigt skadad att den inte längre fungerar. Risken att drabbas är särskilt hög för kvinnor som dricker mycket.

Pankreatit: Hög alkoholkonsumtion kan leda till kronisk inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), ett smärtsamt tillstånd som orsakar diarré, kräkningar och viktnedgång.

Det här inlägget postades i Alkohol & Tobak. Bokmärk permalänken.

Kommentera